ОРГАНСКИ ЖИВОТ


“Органски живот” се занимава со производство и продажба на течни органски ѓубрива и биохумус односно вермикомпост.

Идејата на “Органски живот” е да со модерен и комплексен спектар на органски ѓубрива придонесе за обновување и реставрација на загадената почва и за создавање на здрава и еколошка средина, како основа за производство на чисти еколошки производи.


Наши производиЗА ЗДРАВА ПОЧВА И ЕКОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ


100% Еколошки

Според сите лабораториски испитувања, органските ѓубрива на “Органски живот” се чисти еколошки екстракти од глистењак (добиени од преработка на калифорниски црви) Органските ѓубрива се чисти еколошки екстракти кои немаат никакво штетно дејство на околината, не се токсични и овозможуваат да се произведат органски производи.

Компанијата има свое производство во Неготино (Тиквешки регион).

100% Органски

Нашата цел е со комбинирана примена на биохумусот и течните ѓубрива добиени од него, да им се овозможи на земјоделските производители да одгледуваат “био” овошје или зеленчук, без да користат минерални ѓубрива или агрохемикалии.