БИОХУМУС – ОРГАНИКА

БИОХУМУС - ОРГАНИКА


ВЕРМИКОМПОСТ

“Биохумус-Органика” е органско ѓубре, или биохумус, добиено по пат на вермикомпостирање, идеално за одгледување на квалитетен расад кое ја обезбедува и балансира исхраната, го стимулира растот и развојот на растенијата и ја зголемува отпорноста кон сите видови болести. “Биохумус-Органика” наоѓа примена не само како биостимулатор туку и како средствo за намалување на истоштеноста на почвата и нејзино подобрување.

Растенијата имаат поздрав и побогато развиен коренов систем, поголем број листови и цветови и намален процент на измрзнување при екстремно ниски температури.

Се применува во сите видови култури: во земјоделството, градинарството, шумарството, хортикултурата, декоративните растенија, за расад на зеленчук и цвеќе итн…

1КАРАКТЕРИСТИКИ
“Биохумус Органика” содржи голем број на хумински и фулво киселини давајќи му на растенијата високи агрохемиски и стимулирачки својства. Сите хранливи материи во него се комбинирани и избалансирани во биорасположлива форма на соединенијата за растенијата. Не содржи патогени хелмитни јајца, плевел семиња и тешки метали. Покрај тоа, содржи уникатна заедница на корисни микроорганизми од почвата, изолирани растителни хормони, антибиотици, фунгициди и бактерицидни соединенија што резултира со потиснување на патогените организми. Сето тоа на долг рок, придонесува за поздрава почва, елиминирајќи многу распространети болести кај растенијата.
2ШТО Е ВЕРМИКОМПОСТ?
Вермикомпост (компост од црви) - е производ добиен по пат на забрзана биодеструкција на органски отпад, во интеракција со дождовните црви и почвените микроорганизми. Црвјата ја трансформираат органската материја во хумус, којшто хумус веќе поминал низ нивниот дигестивниот тракт на црвјата. Добиениот материјал има висока и разновидна микробиолошка и ензимска активност, одлична физичка структура, висока способност за задржување на влагата, и хранливи материи како Калиум, Фосфор, Калциум и Магнезиум во форма која растението веднаш ја прима. На овој начин се добиваат целосно стабилизирани органски ѓубрива со низок сооднос на јаглерод и азот.
3ЕФЕКТИ
 • го зголемува приносот за 20-30%;
 • ја зголемува продуктивноста на почвата и ја подобрува нејзината структура;
 • го стимулира растот и го забрзува развојот на растенијата;
 • го намалува времето на семе р’тењето и ја зголемува енергијата на земјата
 • го забрзува растот и цветањето на растенијата;
 • го намалува времето на зреењето на овошјето на две до три недели;
 • го зголемува имонолошкиот систем на растенијата;
 • ја зголемува отпорносат кон стресни ситуации, температурни варијации, бактериски и гнилостните болести;
 • го подобрува вкусот на култивираните производи;
 • го зголемува волуменот и масата на коренот, и ја подобрува неговата формација;
 • драстично го намалува гниењето на коренот на растението, мувлата и овенувањето на растението;
 • го намалува рокот на созревање на растенијата за 7-10 дена
 • jа намалува потребата за наводнување поради влажноста и капацитетот за задржување на влагата.
 • 4ПРИМЕНА

  Просечната доза на биохумусот изнесува 2-6 тони на еден хектар, односно се меша со земја, хумус или тресет во сооднос 1:4 или 1:5. При садење, во еден квадратен метар на сртот (гребен) се става 100-200 грама биохумус, се меша со земјата, се наводнува и внимателно се засадува расадот.

  При ваквото дозирање може да се намали дозата на минералните ѓубрива за 30-50%, а при повисоки дози може воопшто да не се применат традиционалните минерални ѓубрива и агрохемикалии. Неговата ефикасност се задржува и до 4-7 години.

  Биохумусот може да се аплицира на отворен терен во секое време, дури и во доцна есен, без страв дека земјата ќе ги изгуби богатите компоненти за време на зимско-пролетниот период, при дождовите и топењето на снегот. Дури и ниските дози на биохумусот значително влијаат врз растот, развојот и здравјето на растенијата, цветањето, плодовите и жетвата (во квалитативна и квантитативна смисла) на различни култури.  ЗА ЗДРАВА ПОЧВА И ЕКОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ  Според сите лабораториски испитувања и тестови, органските ѓубрива на “Органски живот” се чисти еколошки екстракти од глистењак (добиени од преработка на калифорниски црви)