Контакт

ОРГАНСКИ ЖИВОТ ДОО


Улица Страшо Пинџур бр.1/2, Неготино 1400 Р. Македонија

Телефон +389 75 239 125 - Фердо

Телефон +389 76 404 960 - Илија

Телефон +389 70 217 579 - Ѓорѓи

organiclifemac@gmail.com

ЗА ЗДРАВА ПОЧВА И ЕКОЛОШКИ ПРОИЗВОДИСпоред сите лабораториски испитувања и тестови, органските ѓубрива на “Органски живот” се чисти еколошки екстракти кои немаат никакво штетно дејство врз околината и овозможуваат да се произведат органски производи.