ХУМИСТАР С

ХУМИСТАР С


БИОСТИМУЛАТОР

“Хумистар С” е чист еколошки екстракт од глистењак (добиен од преработка на калифорниски црви) или течен биохумус, кој нема никакво штетно дејство на околината, не е токсичен, не содржи загадувачи и овозможува да се произведат еколошки чисти земјоделски производи.

Може да се аплицира преку системот капка по капка или фолијарно (во текот на вегетацијата), на разни видови култури: во земјоделието, градинарството, шумарството, за тревници, декоративни растенија, расад на зеленчук и цвеќе, хранлива материја за почвата и како составен дел за подготовка на почвени смеси, за обновување на загадената почва итн…

Употребата на "Хумистар С" како биостимулатор за раст во растителното производство, на заштитен или отворен терен со малку материјални трошоци и отсуство на несакани ефекти, на секој од земјоделството му овозможува големи економски бенефиции. “Хумистар С" овозможува да се произведуваат високо квалитетни и еколошки земјоделски производи и да се намалат загубите за време на складирањето.

1КАРАКТЕРИСТИКИ
Има фина структура, содржи повеќе хранливи материи и повисоко ниво на микробиолошки активности од другите видови на традиционални ѓубрива. Присуството на високо ниво на хранливи материи во биохумусот е идеална суровина за изработка на “Хумистар С”. Процесот на вермикомпостирање ја намалува загубата на нитратен азот и други хранливи материи. Содржи соединенија растворливи во вода: хумински и фулво киселини, органски киселини, аминокиселини, регулаторни пептиди, витамини, хормони, различни биолошки активни соединенија и разни метаболити (отпадни производи на микроорганизмите кои живеат во вермикомпостот), како и жива почвена (ризосферна и микоризна) микрофлора. Постојаната употреба на “Хумистар С" ќе овозможи да се намали дозата на минерални ѓубрива и хемиски производи за 50 %, или целосно да се отфрли нивното користење.
2ЕФЕКТИ
 • го зголемуваат приносот за 20-30%;
 • ја зголемуваат количината на шеќери, протеини и витамини во овошјето и зелен-чукот
 • ја зголемуваат продуктивноста на почвата и ја подобрува нејзината структура;
 • го скратуваат вегетациониот период;
 • го зголемуваат волуменот, масата и ја подобрува формацијата на коренот;
 • ја зголемуваат отпорноста кон стресни ситуациии, суша и студ;
 • го зголемуваат имонолошкиот систем на младите растенија;
 • го подобруваат процесот на фотосинтеза и акумулација на хлорофилот;
 • ја намалуваат содржината на нитрати во земјоделски производи;
 • го зголемуваат интензитетот на бојата на лисјата и значително го подобрува де-коративниот изглед и квалитетот на цвеќето;
 • 3ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА
 • Ph = 7,6 - 8.6 ± 2,22
 • Органски јаглерод (C) = 1,3% (13g/L)
 • Хумински киселини >1% (10g/L)
 • Фулво киселини >1% (10g/L)
 • Вкупна органска материја 2,2% (22g/L)
 • Калиум (К2О) 84.9mg/100g
 • Фосфор (P2O5) 10.5mg/100g
 • 4НАЧИНИ НА УПОТРЕБА
 • Во фаза на посејување - семенска употреба;
 • Коренска прихрана - по системот “капка по капка”;
 • Фолијарна прихрана;
 • 5ПРИМЕНА
  Фаза на садење

  За да се засили ртењето на семките во земјоделските култури се препорачува, семките, пред посејување да се потопат во разреден Хумистар С. Ова е посебно важно за никнување на малите семиња со мал потенцијал за растење. При семенска употреба на течниот биохумус, семињата на грашокот, гравот и останатите зрнести плодови се киснат на собна температура. Растворот се меша со вода во сооднос 1:20. Семките се ставаат во кеса и при тоа е неопходно е добро да се промешаат.

  Фаза на раст на ластари

  10л ѓубриво на 1000л вода/1хектар се мешаат и се аплицира фолијарно;

  После цветање

  Се аплицира по системот капка по капка; 20л ѓубриво на 1000л вода/1хектар;

  Фаза на зреење на зрната

  10л ѓубриво на 1000л вода/1хектар, се мешаат и се аплицира фолијарно;

  Фаза на опаѓање на листот

  10л ѓубриво на 1000л вода/1хектар, се мешаат и се аплицира фолијарно;  ЗА ЗДРАВА ПОЧВА И ЕКОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ  Според сите лабораториски испитувања и тестови, органските ѓубрива на “Органски живот” се чисти еколошки екстракти од глистењак (добиени од преработка на калифорниски црви)