ЗА ЗДРАВА ПОЧВА И ЕКОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ


“Еколошки производи со висок квалитет, призведени според меѓународни стандарди” .


ЧИСТИ ЕКОЛОШКИ ЕКСТРАКТИ ОД ГЛИСТЕЊАК


Нашата цел е со комбинирана примена на биохумусот и течните ѓубрива добиени од него, да им се овозможи на земјоделските производители да одгледуваат “био” овошје или зеленчук, без да користат минерални ѓубрива или агрохемикалии.