ОргаНИКА БИО

ОргаНИКА БИО


течен биостимулатор

“ОргаНИКА БИО” е течен биостимулатор кој нема никакво штетно дејство на околината, не е токсичен и овозможува да се произведат еколошки чисти земјоделски производи. Има фина структура, содржи повеќе хранливи материи и повисоко ниво на микробиолошки активности од другите видови на традиционални ѓубрива. “ОргаНИКА БИО” е еколошки безбеден универзален биостимулатор за ревитализација на почвата, за стимулирање на растот на растенијата, оздравување на растенијата и за нивна биолошка заштита од фитопатогени габи и инсекти-штетници. Се наменува за наводнување на растенијата преку лист и за третман на семињата и коренот пред нивното садење. Може да се аплицира преку системот капка по капка или фолијарно (во текот на вегетацијата), на разни видови култури: лозови и овошни насади, праски, кајсии, домати, пиперки краставици, тутун, компир итн…

1ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ
 • го зголемува приносот за 20-30%;
 • ја зголемува количината на шеќери, протеини и витамини во овошјето и зеленчукот;
 • ја зголемува продуктивноста на почвата и ја подобрува нејзината структура;
 • го зголемува волуменот, масата и ја подобрува формацијата на коренот;
 • значително ја зголемува отпорноста кон стресни ситуациии-суша и студ;
 • го зголемува имонолошкиот систем на младите растенија;
 • јго подобрува процесот на фотосинтеза и акумулација на хлорофилот;
 • го стимулира растот и го забрзува развојот на растенијата;
 • го скратува вегетациониот период;
 • лесно е растворлив во вода;
 • го зголемува ртењето и енергијата на земјата;
 • ја намалува содржината на нитрати во земјоделски производи.
 • 2ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА
 • Ph = 7,6-8,6 +_0,27
 • Органски Јаглерод (C) 1.4% (14 g/L)
 • Хумински киселини 1.5 %(15 g/L)
 • Фулво киселини 0.9% (9 g/L)
 • Калиум (К2О) лесно достапен 105mg/100g
 • Фосфор (P2O5) лесно достапен 14.9mg/100g
 • Вкупна органска материја >2.4 % (24 g/L)
 • 3НАЧИН НА УПОТРЕБА И АПЛИКАЦИЈА

  - Фолијарна прихрана - 3л ѓубриво за 1 хектар/ сооднос со вода 1:300 - Коренска прихрана (систем капка по капка) - 6л ѓубриво за 1 хектар/ сооднос со вода 1:150.  ЗА ЗДРАВА ПОЧВА И ЕКОЛОШКИ ПРОИЗВОДИ  Според сите лабораториски испитувања и тестови, органските ѓубрива на “Органски живот” се чисти еколошки екстракти од глистењак (добиени од преработка на калифорниски црви)